Понедельник, Май 23, 2022
feed-image RSS-лента
   
Увеличить

Поиск по сайту

Письма к власти (32)

ГО "Союз працівників сфери безпеки" направила лист Голові Комітету Верховної Ради України з правоохоронної діяльності Іонушас С.К. та Голові підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності Галушко М.Л. щодо включення представників ГО «Союз працівників сфери безпеки» до складу підкомітету з охоронної і детективної діяльності, що створений при Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

ГО «Союз працівників сфери безпеки» досить успішно займається законодавчими ініціативами.

За участю наших експертів були враховані зауваження та прийняті поправки в нормативно-правові документи.

Ми постійно виступаємо з ініціативами проведення круглих столів, зустрічей з депутатами різних рівнів та взаємодіємо з різними гілками влади тож і на цей раз не залишаємося осторонь безпекових процесів.

 

Направили листи Голові Комітету Верховної Ради України з правоохоронної діяльності Іонушас С.К. та Заступнику керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з правоохоронної діяльності  Баранець В.А. щодо створення окремого підкомітету з «охоронної і детективної діяльності», що було ініційовано на круглому столі «Проблемні питання законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні» в Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

У сфері приватної безпеки і охоронної діяльності накопичилось дуже багато актуальних проблем, деякі з них потребують термінового вирішення.

Як профільна бізнес-асоціація, що опікується питаннями сфери безпеки та займається законодавчими ініціативами, ми бажаємо долучитися до даної ініціативи, а саме окремого підкомітету з «охоронної і детективної діяльності».

Детальніше про круглий стіл «Проблемні питання законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні».

Вже досить довгий час ведеться дискусія щодо врегулювання збройового законодавства в Україні.

Врегулювання обігу цивільної зброї та реалізації громадянами свого конституційного права на життя та самозахист є важливим питанням, адже держава проголошує життя українців найвищою цінністю. Відсутність врегульованого збройового законодавства негативно впливає на рівень громадської безпеки та попередження злочинів, на розвиток зброярської галузі та спорту, а також на обороноздатність країни.

Станом на зараз у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти:

Проект Закону № 5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю»;

Проект Закону 5708-1 (альтернативний) «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю».

Вже тричі діючий склад Верховної Ради України намагається законодавчо врегулювати збройне законодавство, але, на жаль, мусимо констатувати критично низький рівень обізнаності народних депутатів України у збройовому питанні. Про це свідчать не прийняті у сесійній залі 4 березня 2021 року законопроекти №4335 та №4335-1.

ГО «Союз працівників сфери безпеки» як один із партнерів Української асоціації власників зброї, також брав участь у публічних обговореннях збройового законодавства і теж підтримує законопроект № 5708-1.

Дотримуючись демократичних процесів, ми прагнемо фахового розгляду аргументів, статистики, аналізу, прогнозів розробників основного законопроекту № 5708.

Від імені ГО «Союз працівників сфери безпеки» було направлено листи до  В.о. Голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Осадчука А.П., Голові ВРУ Разумкову Д.А. та Міністру МВС Монастирському Д.А. з позицією щодо врегулювання збройового законодавства  шляхом проведення публічних слухань та всебічного розгляду та донесення до відома народним обранцям, ЗМІ та громадськості аргументи та контраргументи щодо законопроекту, які можуть надати фахові юристи та фахівці галузевих спільнот, правоохоронні органи, представники бізнесу, спортивних та і інших громадських організацій.

Ці заходи пришвидшать рух у напрямку доопрацювання та прийняття збройового законодавства в Україні.

Уважаемые коллеги! В продолжение вопроса об инициативе МВД о внесении изменений в Условия охраны опасных и ценных грузов при их перевозке автомобильным транспортом  и Лицензионные условия осуществления охранной деятельности для повышения класса бронезащиты спецтранспорта со второго класса  на третий, что приведет к увеличению затрат субъектов охранной деятельности, стоимости перевозок, уходу из рынка не больших охранных компаний и,  соответственно,  к снижению добросовестной конкуренции и монополизации указанного вида деятельности, сообщаем нижеследующее:

На запрос Союза работников сферы безопасности  из Национального банка Украины получен ответ, в котором изложено их мнение по данному вопросу. НБУ полностью поддерживает инициативу МВД. С такой позицией НБУ согласится нельзя, т.к. следует различать понятия ИНКАССАЦИЯ БАНКОВ и ОХРАНА ОПАСНЫХ И ЦЕННЫХ ГРУЗОВ ПРИ ИХ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

Как мы ранее сообщали о том, что на сайте МВД Украины было размещено сообщение МВД об обнародовании проекта постановления КМУ «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 января 2013 № 55 и от 18 ноября 2015 № 960» и анализ их регуляторного влияния. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в Условия охраны опасных и ценных грузов при их перевозке автомобильным транспортом и в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности в части повышения класса защиты автомобильного транспорта - не ниже третьего (в действующих лицензионных условиях - не ниже второго) по ДСТУ 3975-2000 «Бронированная защита специализированных автомобилей. Общие технические требования » (в случае охраны денег, драгоценных металлов и драгоценных камней).

О преждевременности таких изменений без проведения должного анализа  последствий при нападенииях  на инкассаторов во время  перевозки ценностей и денежных средств  на специализированном автомобильном транспорте,   Союз работников сферы безопасности считает внесение таких изменений преждевременным  и требует проведения дополнительного анализа регуляторного влияния проекта, как того требует Постановление КМУ № 308 от 11.03.2004 г. «Об утверждении методик проведения анализа влияния и отслеживания результативности регуляторного акта». 

Союзом работников сферы безопасности 25 июля 2019 года были направлены письма в МВД,  экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования Государственной регуляторной службы  Украины, в Украинский Совет Бизнеса  (УРБ), УСПП, в Совет предпринимателей при КМУ.

Текст письма на имя руководителя Госрегуляторной Службы Украины Ляпиной К.М. с нашими предложениями находится ниже во вложении. 

 

Продолжается сбор информации от членов СРСБ с целью  внесения изменений в нормативные акты в сфере охранной деятельности и приведение в норму законодательство Украины в данной отрасли.

 Важным  неурегулированным вопросом остается уравнивание прав негосударственных  охранных компаний с органами полиции охраны в рамках использования световых сигнальных устройств синего цвета. Полиция охраны является единственным субъектом охранной деятельности в Украине, который имеет разрешение на использование световых сигнальных устройств синего цвета, несмотря на то, что полиция охраны, как и частные охранные структуры,  действуют на основании хозяйственного расчета и должны иметь одинаковые права и обязанности перед заказчиками охранных услуг. Однако законодатель Украины предоставляет содействие в монополии органам полиции охраны на рынке охранных услуг.

В соответствии с ч.5 ст.6 ЗУ «Об охранной деятельности», транспорт реагирования субъекта охранной деятельности является специальным транспортом и оборудуется средствами радиотехнической связи, цветографическими схемами и надписями, соответствующими световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном МВД Украины. Согласно п.3.3 Раздела III Приказа МВД Украины 18.04.2013 № 375 «Порядок оборудования транспорта реагирования субъекта охранной деятельности средствами радиотехнической связи, цветографическими схемами (надписями), световыми и звуковыми сигналами», на транспорт реагирования оборудован цветографическими схемами (надписями), устанавливается световое сигнальное устройство автожелтого (оранжевого) цвета. Однако, согласно п.3.6 вышеуказанного приказа, подача предупредительного звукового сигнала и / или включения светового сигнального устройства автожелтого (оранжевого) цвета не дает водителю преимущества в движении перед другими участниками дорожного движения. 

Основная цель негосударственных охранных компаний, как и полиции охраны,  - обеспечить сохранность материальных ценностей клиентов, их жизни и здоровье. Оперативное прибытие на тревожный вызов с охраняемого объекта может сохранить чью-то жизнь и здоровье.

Предложение: Раздел III Приказа МВД Украины 18.04.2013 №375  дополнить пунктом 3.7, а  пункты 3.3, 3.4, 3.6  изложить в следующих редакциях:

3.3. На транспорт реагирования, оборудованного  цветографическими схемами (надписями), устанавливается световое сигнальное устройство синего цвета.
3.4. Включение светового сигнального устройства синего цвета разрешается исключительно в случаях оперативного реагирования на тревожные извещения, поступившие в пункт централизованного наблюдения субъекта охранной деятельности.
3.6. Подача предупредительного звукового сигнала и / или включения светового сигнального устройства синего цвета дает водителю преимущества в движении перед другими участниками дорожного движения.
3.7. Транспорт реагирования может быть оборудован сигнальным громкоговорящим устройством для подачи громких сообщений из транспортного средства ».

Уважаемые коллеги! Просим любым удобным для вас способом присылать  предложения  по вопросам внесения измененений в законодательные и нормативные акты в сфере охранной деятельности для обсуждения и включения в резолюцию  конференции , прошедшей в мае 2019 года в г. Львов.

 

Страница 1 из 4

Подпишитесь на новости